Şarjömen Rapid İskelesi

Zonguldak Şarjömen Rapid İskelesi

Zonguldak limanı içinde Şarjöman adıyla bilinen anıtsal yapı, işlevi itibarıyla “yükleme/doldurma (chargement)” anlamına gelmektedir. Havzada üretilen ve demiryoluyla limana getirilen kömürü limandaki vapurlara yüklemek için yapılan bu tesis, başta kömür olmak üzere yükleri şilep türü gemilere yüklemek amacıyla kullanılmıştır. Kalker taşının yontulması ile yapılan bu yapı, dönemin özgün bir örneğidir. Yüz yılı aşkın süredir varlığı göz önünde bulundurulursa, tuzlu su içinde kalabilmiş en eski mimari değer olduğu da söylenebilir.

Bu anıtsal yapı, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 17.02.2009 tarih ve 1190 sayılı kararıyla, “taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmiştir. Kurul tarafından tescil gerekçesi, “Söz konusu şarjoman (kömür yükleme iskelesi) yapısının kentin belli bir döneminin korunması gerekli mimari anlayışını ve kültürünü yansıtması kentsel silüeti olumlu yönde etkileyen örneklerden olması, anıtsal ve simgesel özellik taşıması, ayrıca bir kömür kenti olan Zonguldak’ın bir dönem kültüründe söz konusu yapının kömür yükleme iskelesi olarak kullanılmış olması da dikkate alındığında söz konusu şarjömen (kömür yükleme iskelesi) yapısının 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna (olumlu), grubunun “1” olarak belirlenmesine (olumlu)….” olarak belirtilmiştir.

Şarjömen Rapid İskelesi’ne Nasıl Gidilir?

Şarjömen Rapid İskelesi Fotoğrafları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir