Zonguldak Limanı

Zonguldak ilinin dağlık yapısı uzun yıllar tek ulaşım seçeneğinin denizyolu olmasına yol açmıştır. Zonguldak limanında uzun yıllar yük taşımacılığı yanında yolcu taşımacılığı da yapılmıştır. Ancak zamanla karayolu ağının gelişmesi sonucu, özellikle yolcu taşımacılığının hemen hemen tamamı karayoluna kaymıştır.

Zonguldak Limanı yük taşımacılığındaki önemini günümüzde de sürdürmektedir. Ereğli Kömür Madenlerinin idaresi Denizcilik Bakanlığı’na (Bahriye Nezareti) verildikten sonra yapılan çalışmalar ve teknik gelişmelere bağlı olarak Ereğli Havzası’ndan çıkarılan kömür miktarı artmıştır. Bununla birlikte kömür aktarımı düzenli gerçekleştirilememiş, özellikle kötü havalarda kömür zedelenip zarar görmüş, aktarım yavaşlamıştır. Zonguldak’ta gemilerin barınabileceği bir liman olmadığından, kömürün daha hızlı ve kolay aktarımını sağlamak için öncelikle Kozlu’da bir mendirek yapılması düşünülmüş, ancak kısa bir süre sonra bundan vazgeçilmiştir. Nedeni ise dönemin ekonomik sıkıntıları ve şartlarıdır.

Osmanlı Devleti döneminde 1898’de limanın yapımına başlanılmıştır. Fırtınalara ve rüzgara yakalanan liman yapım aşamasındayken birkaç kere yıkılmış, ancak 4 yıl içinde yapımı tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Zonguldak Liman İnşaatı 1953 yılına ait tarihi görüntüler

Zonguldak Limanı’na Nasıl Gidilir?

Zonguldak Limanı Fotoğrafları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir