Devrek İlçe Sağlık Müdürlüğü

Devrek Sağlık Müdürü Kimdir?

Devrek İlçe Sağlık Müdürlüğü

Dr. Hilal ÖZDEMİR
Devrek Devlet Hastanesi
Başhekim Yardımcısı
İlçe Sağlık Müdürü V.

Devrek İlçe Sağlık Müdürlüğü Telefon ve Adres Bilgileri

  • Adres: Yeni Mah. Dirgine Sok. No : 6-Devrek/Zonguldak
  • E-Posta: zonguldak.devrektsm@saglik.gov.t
  • Telefon: 03725561042
  • Fax: 03725566048

DEVREK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumda yürütülen çalışmalar Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği doğrultuda İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir.

Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen bu sorunları gidermek için planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan, birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini İl Sağlık Müdürlüğü’ nün sevk ve idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren, destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşudur.

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

1) İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün bünyesinde çalışan ve bağlı kuruluşlarda (Aile Hekimliği Birimleri, Sağlık Evleri, 3 ve 5 Nolu Göçmen Sağlığı Merkezleri, Verem Savaş Birimi ve Ketem Birimi) görev yapan tüm personellerin göreve başlama-görevden ayrılma, izin, rapor ve diğer özlük işleri yürütülmek, dosyalarını tutmak ve arşivlemek,
2) Bölgedeki bulaşıcı hastalık verilerini toplayarak, kayıtlarını tutmak ve değerlendirmek, Sürveyansını yapmak veya yaptırmak ve tüm tedbirlerin alınması için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
3) Bölgedeki Aile Sağlığı Merkezlerinde Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği aşı kampanyaları yürütülmek,
4) Yenidoğan tarama programı kapsamında Tıp Fakültesi Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Özel Hastaneler ve Aile Hekimliklerinde yenidoğanlardan alınan topuk kanlarının sisteme girişlerini yapmak,
5) Gebe ve annelere yönelik gebe bilgilendirme, anne sütü, beslenme, aşılar, doğum ve aile planlaması hakkında eğitimler vermek,
6) İşitme Tarama Programı kapsamında 1. sınıflara İşitme Tarama Testi yapmak, testi geçemeyen öğrencilerimizin Kulak-Burun-Boğaz Uzmanına sevkini yapıp sonuçlarını takip etmek,
7) Diyetisyenler vasıtasıyla sağlıklı beslenme ve obezite danışmanlığı; psikolog ve sosyal çalışmacılar vasıtasıyla akıl ve ruh sağlığı açısından bireysel danışmanlık hizmetleri vermek,
8) Diyetisyen vasıtasıyla halka yönelik Diyabet ve Sağlıklı Beslenme konularında, psikolog ve sosyal çalışmacı tarafından akıl ve ruh sağlığı konularında eğitimler düzenlemek,
9) Okullarda Sağlıklı Beslenme eğitimleri düzenlemek,
10) Sağlıkla ilgili özel gün ve haftalarla ilgili çeşitli etkinlikler düzenlenmek,
11) Sağlıklı yaşam aracı ile yapılan etkinlikler ve eğitimleri destekleme,
12) Müdürlüğe bağlı bulunan Verem Savaş Biriminde kişisel başvuruları değerlendirmek, Tüberkülozlu hasta ve temaslı muayenesi yapmak, doğrudan gözetimli ilaç tedavisi ve takibini yapmak,
13) “Meme Kanseri, Rahim Ağzı Kanseri, Kolon Kanseri” konularında eğitimler düzenlemek, yapılan bu eğitimlerde KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) Hakkında bilgilendirme yapmak, kanser tarama testlerinin yapılması için KETEM’ e yönlendirmeler yapmak,
14) ÖBS, SABİM, CİMER işlemlerini yürütmek,
15) Aile Sağlığı Merkezleri’nin nüfus ayarlamalarını yaparak, Aile Hekimliği ihtiyacı olan yerleri Müdürlüğe bildirmek,
16) İlçemize başka il veya ilçeden gelen ya da mahalle değiştiren vatandaşların yeni aile hekimine geçişini yapmak, bunlarla ilgili istatistiki bilgilerin kaydını tutmak,
17) Aile Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimlerinin mesailerini kontrol etmek ve mevzuatta belirtilen hususlarda belirli periyotlarda denetimleri yapmak,
18) Okullarda, bireylerin kendi sağlıkları ile ilgili doğru kararları vermek için gerekli olan sağlık bilgilerine ve hizmetlerine ulaşmak üzere araştırma yapma, farkındalıklarını artırıcı çeşitli eğitimler ve faaliyetler yürütmek,
19) Ağız diş sağlığı kapsamında flor-jel uygulamaları düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
20) Ağız ve diş sağlığı hakkında okullarda eğitimler düzenlemek,
21) Çevre Sağlığıyla ilgili olarak bölgedeki su numunelerini almak, kontrolünü ve takibini yapmak, sulardaki klor miktarını günlük olarak ölçüp, eksikliği durumunda Belediye Başkanlığıyla irtibat kurarak klor uygulamasının yapılmasını sağlamak,
22) Piyasa gözetim ve denetimi kapsamında biosidal ürünlerle ilgili işlemleri yürütmek,
23) İlgili kurumlarla işbirliği halinde oluşturulan ekiplerle okul ve yurt denetimlerini yapmak,
24) Mezarlık yeri belirleme komisyonu, fuhuşla mücadele komisyonu ve İlçe Hıfzıssıha Kurulu sekreterya işlerini yürütmek,
25) İlçeye bağlı bulunan uzak köy ve beldelere mobil sağlık hizmeti sunumu yapmak,
26) Mevzuat ve Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir