Devrek Açık Cezaevi

Devrek Açık Cezaevi İnfaz Kurumu

Devrek Açık Cezaevi

Devrek Cezaevi Adres ve Telefon Bilgileri

Adres:

Telefon:

  • 0 ( 372 ) 500 02 36
  • 0 ( 372 ) 500 02 37

Devrek Açık Cezaevi Ziyaretçi Programı

Devrek Cezaevi Görüş Günü ve Saatleri?

DEVREK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

HÜKÜMLÜ ZİYARET PROĞRAMI

 

GÜN

SAAT ARALIĞI

KOĞUŞLAR

PAZAR ÖGLEDEN ÖNCE

09:00 – 12:00

A – B – C-1-2-3-4-5-6-7-8 BLOKLAR

PAZAR ÖGLEDEN SONRA

13:30- 17:00

  C – 9-10-11-12-13-14-15-16 BLOKLAR

– D BLOKLAR

 

CEZA İNFAZ KURUMUMUZDA BULUNAN HÜKÜMLÜLERİN HAFTALIK YAPILAN AÇIK GÖRÜŞLERDE

ZİYARET EDEBİLİCEK YAKINLARINI VE YAKINLIK DERECELERİNİ GÖSTERİR BELGELERİNİN LİSTESİDİR

YAKINLIK DURUMU

GETİRİLMESİ GEREKLİ EVRAKLAR

EŞİEVLİLİK CÜZDANI VE NÜFUS CÜZDANI
ANNESİNÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VE NÜFUS CÜZDANI
BABASINÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VE NÜFUS CÜZDANI
BÜYÜK ANNESİNÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ, MAHKUMUN ANNE VEYA BABASININ NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ , NÜFUS CÜZDANI
BÜYÜK BABASINÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ, MAHKUMUN ANNE VEYA BABASININ NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ , NÜFUS CÜZDANI
ÇOÇUKLARINÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VE NÜFUS CÜZDANI
TORUNUNÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ, ANNE VEYA BABASINA AİT
NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VE NÜFUS CÜZDANI
KARDEŞİNÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VE NÜFUS CÜZDANI
GELİNİEVLİLİK CÜZDANI , EŞİNE AİT NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
VE KENDİ NÜFUS CÜZDANI
DAMADIEVLİLİK CÜZDANI , EŞİNE AİT NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
VE NÜFUS CÜZDANI
KAYIN BİRADERİHÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN EVLİLİK CÜZDANI ,
KENDİ NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VE NÜFUS CÜZDANI
BALDIZIHÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN EVLİLİK CÜZDANI ,
KENDİ NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VE NÜFUS CÜZDANI
YENGESİEVLİLİK CÜZDANI, EŞİNE AİT NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VE
NÜFUS CÜZDANI
ENİŞTESİEVLİLİK CÜZDANI, EŞİNE AİT NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VE
NÜFUS CÜZDANI
GÖRÜMCESİHÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN EVLİLİK CÜZDANI, KENDİ NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VE NÜFUS CÜZDANI
KAYIN VALİDESİHÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN EVLİLİK CÜZDANI ,
KENDİ NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VE NÜFUS CÜZDANI
KAYIN VALİDESİNİN ANNNESİ VE BABASIHÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN EVLİLİK
CÜZDANI, KAYIN VALİDESİNİN NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
KENDİ NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VE NÜFUS CÜZDANI
KAYIN PEDERİNİN ANNESİ VE BABASIHÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN EVLİLİK
CÜZDANI, KAYIN PEDERİNİN NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
KENDİ NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VE NÜFUS CÜZDANI
EŞİNİN BAŞKASINDAN OLMA ÇOCUĞUNÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ , TUTUKLU VEYA
HÜKÜMLÜNÜN EVLİLİK CÜZDANI , KENDİ NÜFUS CÜZDANI
BÜYÜK ANNESİNİN ANNE VE BABASIHÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN ANNE VEYA
BABASININ NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ , KENDİ NÜFUS KAYIT
ÖRNEĞİ VE NÜFUS CÜZDANI
BÜYÜK BABASININ ANNE VE BABASIHÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN ANNE VEYA
BABASININ NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ , KENDİ NÜFUS KAYIT
ÖRNEĞİ VE NÜFUS CÜZDANI
TORUN ÇOCUĞUNÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ, BABASININ VEYA ANNESİNİN NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VE KENDİ NÜFUS CÜZDANI
KARDEŞ ÇOCUĞUNÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ, BABASININ VEYA ANNESİNİN NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VE KENDİ NÜFUS CÜZDANI
AMCASI VE EŞİNÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ, EVLİLİK CÜZDANI VE NÜFUS CÜZDANLARI
HALASI VE EŞİNÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ, EVLİLİK CÜZDANI VE NÜFUS CÜZDANLARI
DAYISI VE EŞİNÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ, EVLİLİK CÜZDANI VE NÜFUS CÜZDANLARI
TEYZESİ VE EŞİNÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ, EVLİLİK CÜZDANI VE NÜFUS CÜZDANLARI
VASİSİMAHKEMEDEN ALINAN VASİLİK KARARI
KAYYIMIKAYYUM ATAMA KARAR BELGESİ

Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurudu Faaliyetleri

  • EL İŞLERİ İŞKOLU
  • AHŞAP OYMACILIĞI ( BASTON TÖLYESİ )
  • UNLU MAMULLER
  • AĞAÇ İŞLERİ
  • DEMİR ATÖLYESİ
  • İNŞAAT İŞKOLU
  • SERACILIK İŞKOLU

Devrek Açık Cezaevi Birimler

Kurum Müdürü: Haydar YILDIZ

Baş Memurluk

İnfaz Koruma Başmemurluğu biriminde günlük hükümlü-tutuklu dilekçelerinin onayı ve ilgili birimlere dağıtımı, oda-koğuş değişikliklerinin yapılması, hükümlü-tutukluların talepleri için günlük müdür görüşünde bulunma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Kurumumuz dışına hastane, mahkeme vb. durumlarda çıkacak olan hükümlü-tutukluların giriş ve çıkışları takip edilmektedir.

Kurum iç hizmetlerinde çalışabilecek hükümlü-tutukluların tespiti ve çalışmaları için gerekli olan işleri düzenlemek ve iş takibi yapılmaktadır, kurumda bulunan hükümlü-tutuklulardan ödüllendirme alanların kararları yazılmakta ve programlaması yapılmaktadır.

Kurumumuz personelinin olağan durumlarda gerekli birim ve yerlerde görevlendirilmelerini gerçekleştirmek, aylık vardiya nöbet çizelgeleri ve gündüz personel görevlendirilmelerini yapmak, kurum iç düzeni ve temizliğinin kontrolünü yapmak da baş memurluğun diğer görevlerindendir.

EĞİTİM BİRİMİ

DEVREK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU HÜKÜMLÜ EĞİTİM FAALİYETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ

Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu Eğitim Servisi; hükümlü ve tutukluların maddî ve manevî kalkınmaları için, ilgi, istek ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim almaları, kazanç sağlayabilecek bir meslek edinmeleri, boş zamanlarını sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerle daha verimli geçirmeleri ve salıverme sonrasında topluma uyum sağlamalarında faydalı olacak davranışları benimsemeleri amaçlarıyla hizmet vermektedir. Eğitim Servisindeki faaliyetler, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Tüzük, Yönetmelik ve Genelgeleri doğrultusunda; ilgili kuruluşlarla yapılan iş birliği protokolleri çerçevesinde yürütülmektedir. Kurumumuzda 1 Öğretmen, 1 Cezaevi Vaizi, 1 Eğitimden sorumlu İnfaz ve Koruma Memuru ile Kütüphaneden Sorumlu İnfaz ve Koruma Memuru hizmet vermektedir.

1-) EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ:

Eğitim ve öğretim faaliyetleri yönelik çalışmalar bireyin sosyal, kültürel ve ekonomik şartları dikkate alınarak hazırlanan yıllık plan çerçevesinde sürdürülmektedir. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde; bireyin doğru tutum ve davranış ile ahlaki değerleri benimsemesi, cezalarının infaz sürelerinin normal hayata yakınlaştırarak salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.

I. ve II. Kademe Okuma Yazma Kursları: Hükümlü/tutukluların eğitim durumları Ceza İnfaz Kurumuna gelişleri sırasında tespit edilerek okuma yazma bilmeyenler I. Kademe Okuma ve Yazma Kursuna, okur yazar olup İlkokul bitirmemiş olanlar II. Kademe Okuma ve Yazma Kursuna alınmaktadır. Zorunlu eğitim kapsamındaki bu kurslarımız sürekli olarak sürdürülmektedir.

Destek Kursları: Açık Öğretim Sistemlerinde okuyan Hükümlü/tutukluların başarı oranlarını artırmak, sınavlarda gerekli olan bilgiyi ve motivasyonu sağlamak, sınavlara hazırlamak amacıyla ihtiyaç duydukları alanlarda Destek Kursları sürdürülmektedir. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden temin edilen eğitim CD’leri Kurumumuzun merkezi yayın sisteminden yayınlanmaktadır.

Sınavlar: ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen bütün sınavlar ilgili birimlerin oluşturduğu sınav komisyonu tarafından Kurumumuzda gerçekleştirilmektedir.

2-) MESLEKİ EĞİTİM FAALİYETLERİ:

Meslekî eğitim faaliyetleri ile, iş piyasasındaki ihtiyaçlar, bölgesel imkanlar ve kurum olanakları da dikkate alınarak salıverme sonrasında kazanç elde edebilecekleri bir meslek edinmeleri amaçlanmaktadır.

Kurumumuz bünyesinde oluşturulan Gıda, İnşaat ve Giyim Teknolojileri Atölyelerinde meslek kursları sürdürülmektedir.

Bilişim Teknolojileri ve Elektrik Teknolojileri Sınıflarımızda eğitim faaliyetleri hazırlıkları tamamlanmıştır.

3-) SOSYAL KÜLTÜREL ve SPORTİF FAALİYETLER:

Sosyal-Kültürel ve Sportif faaliyetler, Spor Salonu, Çok Amaçlı Salonumuzda, tüm hükümlü/tutukluların dönüşümlü olarak faydalanacağı şekilde yürütülmektedir. Konser, tiyatro gösterimi, konferans ve seminer faaliyetleri kurum bünyesinde sürdürüldüğü gibi ilgili kurum kuruluşlarla iş birliği yapılarak da çeşitlendirilerek sürdürülmektedir.

KURSLAR:

Aile Eğitimi: Kurumumuz hükümlü/tutuklularının, Aile içi iletişim kalitesini geliştirerek toplumun temel yapı taşı olan aile bağlarını, millî, manevî, ahlaki ve kültürel değerlerle güçlendirmek, Etkili iletişim becerilerini kazandırarak Aile içi iletişimi nitelik yönünden geliştirmek amacıyla 7-11 ve 12-18 yaş gruplarına yönelik Kurslarımız kesintisiz olarak sürdürülmektedir.

Satranç Kursu: Kurumumuz Satranç Sınıfında istekli hükümlü/tutuklulara yönelik olarak Satranç Kursu halen sürdürülmektedir.

HOBİ ATÖLYESİ:

Kurumumuzda Hobi Atölyesinde istekli olan hükümlü/tutuklular çıkartılarak kendi el işlerini yapıp üretime katkı sağlayarak boş zamanlarını daha verimli geçirmeleri sağlanmaktadır.

KONFERANS ve SEMİNERLER:

Hazırlanan Yıllık Eğitim Planı çerçevesinde, belirlenen konularda Kurum Psikolog, Öğretmen, Sosyal Çalışmacı ve Cezaevi Vaizinin yanı sıra ilgili kuruluşlardan gelen eğiticiler tarafından kesintisiz olarak Konferans-Seminerler düzenlenmektedir.

SPORTİF FAALİYETLER:

Kurumumuzda bulunan aletli Spor Salonundan Sağlık Raporu olan hükümlü/tutuklular dönüşümlü olarak faydalanmaktadırlar. Ayrıca belirli gün ve haftalarda, Milli bayramlarımızda ödüllü turnuvalar düzenlenmektedir.

4-) DİN KÜLTÜR ve AHLAK BİLGİSİ, MANEVİ REHBERLİK HİZMETLERİ:
Diyanet İşleri Başkanlığı Kırklareli İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen Cezaevi Vaizi tarafından istekli olan hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak sürdürülmektedir. İstekli olan hükümlü/tutuklular ile Cezaevi Vaizi koğuşlarında veya bireysel olarak görüşerek Manevi Rehberlik Hizmetleri yürütülmektedir.

5-) KÜTÜPHANE
Kurum Kütüphanemize yeni eklenen 1085 adet güncel yayın ile birlikte toplam 2818 yayından, her hükümlü/tutuklu 15 günlük okuma süresi için her seferinde 3’er yayın verilmektedir. Ayrıca hükümlü/tutuklular dönüşümlü olarak Kütüphaneye çıkartılarak kitap seçmeleri ve okuma salonundan faydalanmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Kütüphane koleksiyonunu genişletmek için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

PSİKO SOSYAL HİZMETLER

Kurumdaki hükümlü-tutuklular ile tanıma ve gözlem sınıflandırma formu, psikolog ve sosyal çalışmacı bireysel görüşmesi, kişisel dosyalama sistemi yapılmıştır. Hükümlü-tutuklu aileleri ile görüşme yapılarak, kişiler hakkında bilgi verilmesi, kişisel personel sorunları ile ilgilenilmesi ve gerekli görülen kişilerin aileleri ile temasa geçilmesi gibi işlemler yapılmaktadır.

Önümüzdeki süreçte ise, öfke kontrol, aile eğitimi, personel için motivasyonel çalışmalar, psikodrama, sigara bırakma, grup müsabakaları (spor, oyun vb.), puzzle atölyesi kurulması, personelin özel günlerinin kutlanmasını içeren faaliyetler, hükümlü-tutuklu arasında spor müsabakaları, uyuşturucu, kendine zarar ve intihar engelleme ile ilgili konferanslar yapılması planlanmaktadır.

Muhasebe ( Saymanlık ) Birimi

Hükümlü ve tutukluların kantin ihtiyaçlarını düzenli ve eksiksiz bir şekilde karşılamasını sağlamak kurum kantininde satılan malzemeleri 4734 sayılı kanunun 22/a, 22/b, 22/d bentlerine göre tedarik etmek, yapılan piyasa araştırmaları ve doğrudan teminlerin mutemetçe değerlendirilip siparişlerin verilmesi, gelen malzemelerin muayene kabul heyetince kuruma sokulması yasak olan maddeler ve ürünler gözetilerek kuruma mal kabulü yapılması, kuruma gelen ürünlerin eksiksiz bir şekilde kurum ticari mallar deposuna girişinin sağlanması işlemler yapılmaktadır.

İNFAZ BİRİMİ

Ceza infaz kurumumuz infaz bürosunda hükümlü-tutukluların ilam kayıt ve takibi, hükümözeti kayıt ve takibi, tutuklama kararı kayıt ve takibi, müddetname kayıt ve takip işlemleri, ceza içtima ettirme işlemleri, tahliye çıkış takibi, vasi işlemleri, açık veya kapalı ceza infaz kurumlarına nakil işlemleri, hastane ve duruşma sevk işlemleri, hükümlü-tutukluların dilekçe çıkışı işlemleri, disiplin işlemleri, hükümlü-tutuklulara gelen tebligatların tebliğ işlemleri, hükümlü-tutukları dosyaları hakkında bilgilendirme işlemleri, kurumlar arası yazışma işlemleri yapılmaktadır.

EMANET PARA BİRİMİ

Hükümlü ve tutukluların emanete alınan kişisel para ve kıymetli eşyaları işlemlerinin yürütüldüğü birimdir. Paralar banka hesaplarında (2 vadeli, 1 vadesiz), kıymetli eşyalar (altın, gümüş, senet, tapu vs.) ise emanet para biriminde bulunan çelik kasada muhafaza edilmektedir. Hükümlü ve tutuklular kantin istem fişleri ve dilekçe ile hesaplarında bulunan paralardan haftalık harcama limiti olan 750 TL tutarında harcama yapabilirler. Eğitim, haberleşme ve sağlık giderleri bu limitin dışında tutulur. Vadeli mevduat hesabında bulunan paranın faiz geliri eğitim kurulu kararı ile eğitim giderlerine harcanabilir. Hükümlü ve tutuklunun başka bir kuruma nakledildiği durumlarda, hükümlü ve tutuklu adına defterlerde kayıtlı parası, nakledildiği kuruma banka ve posta aracılığıyla derhal gönderilmektedir.

EMANET EŞYA BİRİMİ

Hükümlü ve tutukluların kuruma kabul işlemleri yapıldıktan sonra yanında getirdiği ve üzerindeki eşyaların kurum mevzuatına uygun bir şekilde sayımı yapılır. Yanında götürebileceği eşyalar kendisine imza karşılığında teslim edilir. Yanında götüremeyeceği eşyalar ise (yasak veya fazla) emanet eşya deposuna kaldırılır. Şayet bu eşyalar içerisinde telefon, sim kart, kredi kartı vb. kuruma girmesi yasak olan eşyalar tarafımızca tutanakla teslim alınıp çelik kasa içerisinde muhafaza edilir. Daha sonra bütün bu yapılan işlemler fiziki olarak dosyalanır aynı zamanda UYAP ‘a girişleri yapılır. Daha sonra hükümlü ve tutuklular koğuşta bulunan eşyalarını değiştirmek istediklerinde bu durumu dilekçeyle bildirir. En kısa zamanda depoda bulunan eşyaları ile değiştirmek istediği eşyaların değişimi sağlanır.

KURUM SANTRALİ

Gelen ve giden evrakların dağıtım yapıldığı ve gelen telefon aramalarının ilgili kişilere yönlendirir. Ayrıca Birimler ve Bloklar arasındaki telefon iletişimini sağlayan birimdir

NİZAMİYE – MAHKÛM KABUL BİRİMİ

Kurumumuza sevk veya Mahkeme kararı ile gelen Hükümlülerin kabul işlemleri ile sisteme girişini, kimlik tespiti için parmak izi alımını, hükümlülerin eğitim ve sağlık durumları ile ilgili bilgilerin alımını, kimlik belgeleri için fotoğraf çekimini, üst ve eşya aramasını, emanet para teslim alımını yapan birimdir. Mahkûm kabul birimi hükümlü ve tutukluların cezaevine ilk giriş yeridir. Uyap sistemi üzerinden kayıtları yapılarak üst arama tutanakları hazırlanmaktadır. Ardından hükümlü ve tutuklular koğuşlarına yerleştirilmektedir.

Hükümlü ve tutuklular mahkeme ve hastaneye gitmek üzere mahkûm kabule getirilmekte ve Uyap sistemine işlenmektedir. Gelen Jandarma kolluk kuvvetine teslim ve tesellüm belgesi ile teslim edilmektedir. Kolluk kuvveti ise üst aramasını yaparak teslim almaktadır.

PERSONEL BİRİMİ

Kurumumuz personel biriminde 2 İnfaz ve Koruma Memuru ve 1 Mutemet görev yapmaktadır. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarında bulunan personel özlük dosyaları gibi, Kurumumuzda da personele ait bilgi dosyaları bulunmaktadır. Bu dosyalar çalışanların Kurumda göreve başladıkları tarihten, emeklilik, tayin vb. nedenlerle görevinden ayrıldığı tarihe kadar personel bürosunda muhafaza edilmektedir.

Personelin sicil, disiplin, maaş, terfi vb. tüm özlük işlemlerinin takibi, ayrıca izin, rapor, seminer, eğitim gibi nedenlerle görevinden ayrılma ve akabinde görevine başlama işlemleri ve görevliler hakkındaki diğer tüm yazışmalar personel bürosunca yapılmaktadır.

AİLE SAĞLIĞI BİRİMİ

DEVREK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU HÜKÜMLÜ SAĞLIK HİZMET YÖNETMELİĞİ SAĞLIK HİZMETLERİ

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 79 ile Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük ’ün 25 ve 113’üncü maddesine göre; Kurumda koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini yerine getiren servistir.

Cezaevi tabibinin görevler

Kurumun sağlık koşullarını düzenleyerek, hükümlü ve tutuklular ile kurum personelinin muayene ve tedavilerini yapar, Kurumun sağlık koşullarını bozan hareketlerin önlenmesi amacıyla, tedavi olmayı reddedenlerin ve kurumun sağlığını bozacak şekilde hareket edenleri kurum en üst amirine bildirir, Kurumda ortaya çıkan hastalıklar ve bu hastalıkların önlenmesi için alınacak tedbirler ile ayrıca iaşenin kalitesine, miktarına ve dağıtım şekillerine, hükümlü ve tutuklular ile personelin temizliğine, kurumun sıhhî tesisat, ısıtma, aydınlatma ve havalandırma tesislerinin sağlık şartlarına elverişli bir şekilde işleyip işlemediğine, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin sağlık şartlarına uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğine ilişkin hususları tespit etmek maksadıyla, kurumu ayda en az bir kez denetleyerek hazırlayacağı raporu kurum en üst amirine sunar ve sağlık istatistiklerini düzenler, Merkezi Bütçe ve İşyurdu tarafından alınan tüm gıda maddelerinin muayenesini yapar ve tüketilmesinde sakınca görülen ve imha edilmesi gereken gıda maddelerini tespit eder, Kurumda Eczacının bulunmaması durumunda ilaçların dağıtımını sağlar, Sağlık servisinin; tıbbi, idarî ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun yürütür ve denetler, Sağlık servisinin, tıbbi kayıt ve arşiv sistemini oluşturur ve kayıtların düzenli ve doğru bir şekilde UYAP sistemi üzerinden tutulmasını sağlar, Tıbbi atıkların kontrolü ve imhası için gereken önlemleri alır.

Tabiplerin ortak görev ve sorumlulukları

Kurum tabibi ve diş tabibi, sağlık servisinde çalışan diğer personel ile birlikte, aşağıda belirtilen işleri yapmak amacıyla, ortak görev anlayışı içinde hareket eder.

Sağlık gözetimi

Tabipler kurumu sık sık denetler ve kurumun mevcuduna göre ayda bir veya iki kez olmak üzere kurumun tamamını gezerek, kurumun genel sağlık durumunu kontrol eder, acele önlem alınmasını gerektiren bir hastalığın bulunması hâlinde durumu derhâl kurum en üst amirine bildirir, Tabipler, diğer unvanlardaki personel gibi kurumun özelliği dikkate alınarak vardiya sistemine göre çalıştırılabilir. Vardiya sisteminin uygulanmadığı hâllerde, önemli bir rahatsızlığın bildirildiği durumlarda, günün her saatinde kuruma gelerek gerekli önlemleri alır.

Tanıya yönelik işlemleri

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 21/3’üncü , Tüzük ‘ün 67/3 ve 22.01.2007 tarih ve 45/1 sayılı genelgenin 5’inci bölüm 1.inci maddesine göre; Tanıya yönelik olarak hükümlü ve tutukluların parmak ve avuç içi izleri alınır, fotoğrafları çekilir, kan grupları, vücutlarının dış özellikleri ve ölçüleri belirlenir. Kayıt altına alınan bu bilgiler, hükümlü ve tutuklunun kişisel dosyasında veya elektronik ortamda saklanır. Bu bilgiler, kanunların zorunlu kıldığı hâller dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez. Talep hâlinde, bilgi veya kayıtların verilip verilmeyeceği Cumhuriyet başsavcılığınca değerlendirilerek yerine getirilir.

Bulaşıcı hastalıklardan korunma

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük ‘ün 113’üncü maddesine göre; Kurumda, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 57 enci maddesinde yazılı bulaşıcı hastalıklardan birisinin çıkması veya çıkma şüphesinin ya da bu türden bir hastalık sebebiyle ölümün meydana geldiği hallerde durum kurum tabibince kurumun en üst amirine bildirilir. Bu bildirimin alınması üzerine kurum en üst amiri durumu gecikmeksizin ilgili mercilere bildirir. Hükümlü ve tutuklu, bir sağlık kuruluşu veya kurum tabibince yapılan muayene ve teşhisi sonucunda, 1593 sayılı Kanunun 103’üncü maddesinde sayılan zührevi hastalıklar ile HİV virüsü taşıdığının tespit edilmesi hâlinde, durum, ilgili mercilere yazıyla gizli olarak bildirilir. Ancak, bu hâlde de kurum olanakları ölçüsünde kurum tabibi, bunların ilk tedavilerini yapar ve hastalığın yayılmasını önleyici tedbirleri alır. Tedaviyi sağlayacak nitelikte özel bölüm bulunmaması halinde kurumdaki hükümlü ve tutuklu, derhâl tedavisinin yapılabileceği sağlık kuruluşuna sevk edilir. Kurum idaresi tarafından, hastalığın yayılmasına engel olmak için gerekli önlemler alınır.

Hükümlü ve tutukluların muayeneleri ve tedavileri

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 78 ve tüzük ’ün 117’inci maddesine göre; Kurumun sağlık koşullarının düzenlenmesi, hükümlü ve tutukluların acil veya olağan muayene ve tedavisi kurumun hekimi tarafından yapılır. Genel veya hastalık nedeniyle yapılan tüm muayene ve tedavi sonuçları, sağlık izleme kartına işlenir ve dosyasında saklanır. Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile üniversitelerin sağlık kuruluşları, hükümlü ve tutukluların tedavileri bakımından gerekli yardımları yapmakla görevlidirler. Rızası olsa bile hiçbir hükümlü tutuklu üzerinde tıbbî deney yapılamaz.

Kurum iç hizmetlerinde çalıştırılma

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 29 ve 31, tüzük ‘ün 96 ve 99, gözlem ve sınıflandırma merkezleri yönetmeliğinin 13’üncü maddesine göre; İyi hâlli hükümlü ve tutuklular, idare ve gözlem kurulu kararı ile, kurum yönetimi tarafından durumlarına uygun kurum içi hizmetlerde çalıştırılabilir. Çocuk tutuklular, kendi yaşam alanları veya eğitsel amaçlar dışında çalıştırılamazlar. Hükümlü ve tutuklular, yöneticilerin ve görevlilerin kişisel işlerinde çalıştırılamaz. Hekim, psikiyatri uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen ve benzeri mesleklere sahip olan hükümlü ve tutuklulardan; iyi hâl gösterenler, idare ve gözlem kurulu kararıyla, kurumun servislerinde meslekleriyle ilgili görevlilere yardımcı veya eğitici olarak çalıştırılabilir.

MANEVİ REHBERLİK BİRİMİ

ADALET BAKANLIĞI İLE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

AMAÇ

Madde I- Bu protokolün amacı;

Ceza İnfaz kurumları ve çocuk eğitimevlerinde hükümlü ve tutuklulara,

h Denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlülere, TCK 191. Maddesi kapsamında tedavisine karar verilmiş olan yükümlülere ve müdürlüklere müracaat etmiş mağdurlara,

Din hizmetleri, din eğitimi, manevi danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri sunulması, toplumda suç işleme oranının azaltılması ve yeniden suç işlenmesinin önlenmesi ile tutuklu ve hükümlülerin, dini ve ahlaki duygularını geliştirerek yeniden topluma kazandırılması amacıyla yapılacak işlere ilişkin usul, esas ve yükümlülükleri belirlemektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir