Zonguldak Turizm ve Kültür Dokümanları

Zonguldak il ve ilçelerimizi içeren turizm, kültür, tarih alanında analiz ve araştırmalar…

Zonguldak Kültür Envanteri Antik Yerleşim

Zonguldak Merkez ve İlçelerini kapsayan, Kültür ve Tabiat varlıklarına ilişkin olarak envanter kayıtlarının tutulmuş olduğu bir analiz çalışmadır.

Zonguldak, Karabük, Bartın İlleri Turizm Sektör Analizi

Çalışma kapsamında TR81 bölgesinde turizm sektörünün genel durumu, tarih içindeki gelişmeler, turizm çeşitliliği ve imkanları değerlendirilmiş, mevcut sorunlar ve beklentiler analiz edilmiştir.

2013-2023 Zonguldak Doğa Turizmi Master Planı

Bölgenin mevcut doğa turizmi altyapısı, potansiyeli değerlendirilerek 10 yıllık master plan hazırlanmıştır.

 • Türü: Master Plan
 • Yayın Yılı: 2012
 • Yayın Sahibi: T:C Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü
 • Bağlantı Linki: bartin-ili-doga-turizmi-master-plani.pdf

Ormandan İnsan Eline Bastona Hayat Veren Ustalarımız

Zonguldak’ın önemli kültürel değerlernden biri olan “Devrek Bastonu”nun üreticileri olan ustaların tanıtıldığı dokümandır

 • Türü: Tanıtım
 • Yayın Yılı: 2014
 • Yayın Sahibi: Devrek Ticaret ve Sanayi Odası
 • Bağlantı Linki:  bastoncular-album-son.pdf

Devrek Evi ve Baston Showroom Fizibilite Raporu

Bu çalışma,Devrek ilçesinde bastonculuk sektörünün mevcut durumunun analizi ve sektörün geliştirilmesinin yoluyla Devrek ekonomisinin daha canlı hale gelmesine katkı sağlamak üzere yapılmıştır.

Kdz.Ereğli Turizm Master Planı

Karadeniz Ereğli’de turizm sektörünün mevcut durumunu inceleyen bu çalışma ile beraber turizm sektörüyle ilgili gelecek senaryolarını ve ilçe turizmine dair 2023 vizyonunu içeren bir Ereğli. Turizm Master Planı oluşturulmuştur.

Zonguldak Kestanesi ve Cevizine Yönelik Markalaşma Çalışmaları Projesi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı çerçevesinde finanse edilen bu çalışmanın temel amacı, Zonguldak’ın kestane ve ceviz ürünlerinde markalaşma becerilerini artırarak ilin rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmaktır. Çalışma kapsamında kestane ve ceviz üreticileri ile gerçekleştirilen anketler ve ilde tarımsal üretim konusunda bilgi ve söz sahibi olan paydaşlar ile yapılan görüşmeler ile ceviz ve kestane üretiminin her yönü tespit edilmek istenmiştir. Ayrıca ilgili kurumların katılımı ile gerçekleşen GZFT toplantısı ile ildeki ceviz ve kestane üretimi ve bu ürünleri markalaşma değerine yönelik güçlü ve zayıf yönler, tehditler ve fırsatlar görüşülmüştür.

Zonguldak Tanıtım Kitapçığı

Zonguldak ilinin doğal ve kültürel turizm değerleri, gastronomisinin , ulaşım ve konaklama olanaklarının tanıtımı amaçlanmıştır.

 • Türü: Tanıtım
 • Yayın Yılı: 2014
 • Yayın Sahibi: Zonguldak Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
 • Bağlantı Linki: zonguldak-brosur.pdf

Devrek Baston Kültürü

Devrek Kaymakamlığı’nın başvuru sahibi olduğu Devrek Baston Üreticilerinin Satış ve Pazarlama Teknikleri ve Online Satış Platformlarının Oluşturulması Projesi kapsamında hazırlanan bu doküman ile Devrek Bastonunun tanıtımı amaçlanmıştır.

 • Türü: Tanıtım
 • Yayın Yılı: 2014
 • Yayın Sahibi: T.C Devrek Kaymakamlığı
 • Bağlantı Linki:  devrek.pdf

Devrek Bastonculuğu Mevcut Durum Analizi, Envanter Çalışması

Bu çalışma, Devrek İlçesinde bastonculuk sektörünün mevcut durumunun analizi ve sektörün geliştirilmesinin yoluyla Devrek ekonomisinin daha canlı hale gelmesine katkı sağlamak üzere yapılmıştır. İki kısımda ele alınan bu çalışmanın birinci aşamasında yöredeki mevcut durum, buna bağlı olarak yürütülen faaliyetler incelenmiş, sonrasında ise sektörün güçlü – zayıf yönleri ile pazarın oluşturması muhtemel fırsat ve tehditler analiz edilmiştir. Bu kapsamda zayıf yönlerin, güçlü yönler ve pazarın getireceği fırsatlarla üstesinden gelme yöntemleri ile güçlü yönlerle pazarın getireceği tehditlerin nasıl göğüsleneceği üzerinde durulmuş, öneriler geliştirilmiştir.

Zonguldak Turizm Master Planı

Zonguldak Turizm Master Planı raporu ile Zonguldak mevcut turizm altyapısı analiz edilerek Zonguldak’ın turizm alanında gelişmesine yönelik stratejiler belirlenmiş, bu stratejiler doğrultusunda hedefler oluşturulmuş ve eylem programı hazırlanmıştır. Kıyı şeridi bulunmasına ragmen deniz turizmi imkanlarının kısıtlı olduğu Zonguldak’ta birçok alternatif turizm için potansiyel bulunmaktadır. Bu bağlamda Zonguldak için turizm stratejileri geliştirilirken ve öneriler getirilirken kültür turizmi, doğa turizmi ve macera turizmi üzerine yoğunlaşılmıştır.

Zonguldak Yemekleri

Çalışma kapsamında Zonguldak iline ait Zonguldak kültürü ile özdeşleşmiş yemeklerin tanıtılması amaçlanmıştır.

Zonguldak İçin Yeni Lezzetler

Zonguldak mutfağını temsil eden yaşayan ve kaybolmakta olan 36 yemek tarifinin yer aldığı bu kitapla Zonguldak mutfağının çok eski zamanlara dayanan geçmişi ve aldığı göçlerle beraber yaşadığı çeşitlik ortaya konulmuştur. Çalışma ile Zonguldak mutfağının gastronomi turizmine kazandırılması amaçlanmıştır.

TR81 Batı Karadeniz Bölgesi Tanıtımı, Zonguldak

TR81 Batı Karadeniz Bölgesi İllerinden Zonguldak’ın tarihi, turizm değerleri, yöresel tatları, ekonomik göstergeleri ve yatırım ortamına ilişkin bilgiler aktarılmaktadır.

 • Türü: Tanıtım
 • Yayın Yılı: 2016
 • Yayın Sahibi: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
 • Bağlantı Linki:  zonguldak_1.pdf

Nakış Nakış Zonguldak

Zonguldak Marka ve Panorama Tasarım Kitapçığı

Zonguldak’ta kent kimliği ve marka kent kültürü oluşturulması ile kentsel pazarlama bilincinin tüm paydaşlara kazandırılması amacıyla şehirde sembol haline gelmiş, şehri simgeleyen unsurların kullanılarak kent panoraması oluşturulması, bu ögelerin hediyelik eşya olarak tasarlanması ve tasarlanan hediyelik eşyaların üretilerek turizmde tanıtım aracı olarak değerlendirilmesi amaçlanmış ve bu kapsamda birbirini tamamlayan iki farklı çalışma gerçekleştirilmiştir.

 • Türü: Tanıtım
 • Yayın Yılı: 2017
 • Yayın Sahibi: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
 • Bağlantı Linki:  zonguldak_panorama.pdf

Kdz.Ereğli Müzesi ve Cehennemağzı Mağaraları

Ereğli Müzesi ve Cehennemağzı Mağaralarının tanıtımı amaçlanmıştır.

 • Türü: Broşür
 • Yayın Yılı: 2017
 • Yayın Sahibi: Zonguldak Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
 • Bağlantı Linki: kdzeregli.pdf

Zonguldak Mağara Turizminde

Zonguldak ilinde bulunan mağaraların tanıtılması amaçlanmıştır.

Bir Zamanlar Zonguldak

Zonguldak’ın kültürel tarihine ışık tutan bu çalışma ile tarihten anekdotlar Zonguldak’ın kültürel mirasına ışık tutulmuştur.

Benim Lokantalarım Zonguldak

Bu çalışma ile Zonguldak ilinde yeme içme sektöründe öne çıkan mekanları derlenip, belirli faktörler göz önünde bulundurularak değerlendirilmiş ve bir envanter hazırlanmıştır.

Kömüre Giden Demiryolu (Kelebeğin Rüyasına Yolculuk)

Kömüre Giden Demiryolu – Tren Turizmi Projesi, Batı Karadeniz Bölgesinin (TR81 Düzey 2) mevcut turizm ve kültür potansiyeli ve ihtiyaçlarını ortaya koyarak, katılımcılık esasını benimseyerek ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda gerçekleştirilmesi hedeflenen kalkınma stratejilerini tren turizmi kapsamında incelenmektedir. Bu proje ile aynı zamanda bölge için hem belirlenecek olan önceliklerin hayata geçmesi sağlanacak hem de turizmin sağlayacağı istihdam olanakları arttırılarak bölgenin ekonomik olarak kalkınması sağlanacaktır.

 • Türü: Araştırma, Analiz
 • Yayın Yılı: 2017
 • Yayın Sahibi: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
 • Bağlantı Linki: trenprojekitap.pdf

Kömüre Giden Demiryolu (Bir Zonguldak Güzellemesi)

 • Türü: Tanıtım
 • Yayın Yılı: 2017
 • Yayın Sahibi: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
 • Bağlantı Linki:  trenbrosur.pdf

Zonguldak Doğa Turizminde

Tarihi Kömür Treni (Kozlu-Zonguldak-Üzülmez Demiryolu Hattı Fizibilite Raporu ve Konsept Geliştirme Çalışması)

Çalışma kapsamında; TTK tarafından kömür madeni taşımasında kullanılan Kozlu-Zonguldak-Üzülmez demiryolu hattının, turizm ve kent içi ulaşım amaçlı kullanımının ekonomik, sosyal ve mekânsal etkilerini ve ihtiyaç duyduğu yatırımlar araştırılmış, tanımlanmış ve mekânsal müdahaleler ile ilgili önerilerde bulunumuştur.

Zonguldak Turizm Haritası

Zonguldak’taki turizm unsurları bir harita üzerinde işaretlenmiş, doğal ve kültürel turiztik unsurlar fotoğraflarla desteklenmiştir.

 • Türü: Harita
 • Yayın Yılı: 2018
 • Yayın Sahibi: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
 • Bağlantı Linki: zonguldak_1_2_3.pdf

Zonguldak Mağaraları Araştırma Raporu

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından, Zonguldak ilinde bulunan mağaraların özelliklerinin araştırılması, turizme kazandırılması ve Zonguldak mağara potansiyeli hakkında yerel ve ulusal alanda farkındalık yaratılması amacıyla araştırma raporu hazırlatılmıştır. Araştırma kapsamında, Zonguldak’ta bulunan yedi ana mağara (Gökgöl Mağarası, Cumayanı Mağarası, Sofular Mağarası, Kızılelma Mağarası, Erçek Mağarası, İnağzı Mağarası ve Çayır Mağarası) detaylı olarak incelenmiş ve özellikleri hakkında bilgiler paylaşılmıştır. Diğer önemli Zonguldak Mağaraları da araştırma kapsamında incelenmiştir.

Zonguldak İlinde Alternatif Turizm ve Köy Hayatı Deneyim Konsepti

Bu rapor, Zonguldak’ta alternatif turizm ve köy hayatı deneyim konsepti oluşturmak için hazırlanmıştır. Projenin amacı lokomotif noktasal projelerle, Zonguldak ilinin çeşitli bölgelerinde dengeli bir kırsal kalkınmayı gerçekleştirmektir. Bu kapsamda rapor dahilinde 3 adet pilot / lokomotif proje önerilmiştir.

Zonguldak Butik Köy Konsept Projesi

Zonguldak ilinde nüfusun yaklaşık %40’ı kırsalda yaşamaktadır. Dolayısıyla kalkınma hamlelerinden bahsedebilmek için eş zamanlı olarak kırsal kalkınmanın da sağlanması gerekmektedir. Kırsal kalkınma için de üretim (tarım ve hayvancılık) odaklı büyüme gerekmektedir. Zonguldak ili gerek tarım alanları gerekse hayvancılığa elverişlilik açısından çeşitli yatırım potansiyellerini barındırmaktadır. Madencilik, demir-çelik ve enerji gibi belli başlı sektörlere dayalı bağımlı ekonomik yapının kırılması, alternatif yatırım ve istihdam alanlarının oluşturulabilmesi için ilde tarım ve hayvancılık alanlarında yatırım potansiyellerinin tespiti ve yatırımcı adaylarının bu doğrultuda yönlendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda, ilgili alanlarda çiftlik vb. modellemeler üzerinden konsept projeler hazırlanmıştır.

 • Türü: Araştırma, Analiz
 • Yayın Yılı: 2018
 • Yayın Sahibi: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
 • Bağlantı Linki: butik-koy.pdf

Zonguldak Turizm Haritası 2. Basım

Zonguldak Turizm Haritası 3. Basım

 • Türü: Harita
 • Yayın Yılı: 2019
 • Yayın Sahibi: Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
 • Bağlantı Linki:  zonguldak.pdf

Zonguldak Turizm Yatırım Rehberi

Zonguldak İlinin turizmde öne çıkan unsurlarını derlemek tanıtmak ve yatırımcıların turizm alanında yapacakları yatırımlar için ilin turim yapısı analiz edilmiştir.

Zonguldak İlinin UNESCO Jeopark Kriterlerine Uyumluluk Fizibilitesi

Bu araştırmanın amacı; Zonguldak ili ve yakın çevresinde yer alan; başta jeomiras ile bunlarla ilintili kültürel ve arkeolojik miras değerlerinin tespiti, mukayeseli değer tahsisi ve potansiyel kullanım kapasitelerinin belirlenmesi suretiyle sahanın jeopark uygunluk durumunu UNESCO kriterlerine göre ortaya koymaktır.

Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi Katalogu

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, 2018 yılı küçük ölçekli altyapı mali destek programı kapsamındaki ”Zonguldak Topografyasında Kömürün Tarihsel Etkisi Dijital Teknoloji ile Turizme Kazandırılıyor” proje kataloğu.

Zonguldak Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Alanları Broşürü

Zonguldak ilinde bulunan sportif faaliyet alanlarının tanıtımı amaçlanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir