Tam Kapanma Tedbirleriyle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Zonguldak Valiliği tarafından ‘Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları’ yayınlandı.

Tam Kapanma Tedbirleriyle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

  • Yurt dışı aktarmalı uçuşlarla ilgili olarak yolcuların yurt içi bağlantı uçuşları ve diğer seyahatlerini yapabilmeleri içinseyahat izin belgesi almaları gerekli midir?

Yurt dışı seyahatlerle ilgili herhangi bir kısıtlama/sınırlandırma bulunmamaktadır. Bakanlığımızca yayımlanan 01.07.2020 tarih ve 10504 sayılı Genelgemizde de belirtildiği üzere yurt dışı bağlantılı(geliş veya gidiş) uçakla seyahat edecek olan yolcuların yurt içi aktarma uçuşları ile ikametleri ile bağlantılarını(geliş/gidiş dahil) sağlayacakları diğer ulaşım araçlarıyla (özel araç, otobüs, tren vb.) yapacakları seyahatlerde, yurtdışı uçuşlarını belgelemek kaydıyla seyahat izin belgeleri almalarına gerek bulunmamaktadır.

  • Tam kapanma kararı öncesinde alınan otobüs biletleri için izin almak gerekli midir?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak dönem içerisinde yapılacak her türlü şehirler arası seyahat izne tabitutulacaktır. Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de zorunluhallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat izni alınması gerekmektedir. Bu durumun tek istisnası olarak tam kapanma kararından önce alınan biletlerle 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat24.00’e kadar (19.00-24.00 arasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak olan otobüs yolculuklarıiçin seyahat izin belgesi istenilmeyecektir

  • Tam Kapanma Döneminde sivil toplum kuruluşları yardım faaliyetlerini nasıl sürdüreceklerdir?

Ramazan ayı boyunca gıda kolisi ve yemek dağıtımı vb. gibi yardım faaliyeti yürüten vakıf ve dernekler ile Vefa SosyalDestek Grupları koordinesinde yapılan yardım faaliyetleri devam edebilecek olup bu amaçla Valilik veKaymakamlıklara yapacakları başvurularda faaliyetin kapsamı ile birlikte vakıf/dernek faaliyetine katılacakgönüllülerin bilgileri de bildirilecektir. Valilik/Kaymakamlıklar tarafından yapılacak değerlendirme ile şartları taşıdığı belirlenen vakıf/dernek görevlileri,başvuru yapılan yer ve yardım faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

  • Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan tarihlerde il göç idaresi müdürlüklerinden ikamet izni randevusu bulunanyabancılar kısıtlama kapsamında mıdır?

Tam kapanma tedbirlerinin uygulandığı tarihlerde il göç idaresi müdürlüklerinden ikamet izni randevusu bulunanyabancılar, randevu tarihini gösterir e-ikamet başvuru/kayıt formu (İstanbul ve Ankara illerinde randevu tarihinigösterir SMS/mail bilgisi de gereklidir) ve pasaport yerine geçen seyahat belgesiyle beraber kısıtlamaya tabiolmaksızın il göç idaresi müdürlüğündeki randevusuna katılabileceklerdir. Bahse konu muafiyet ikamet izni randevusunun zamanı ve il göç idaresi müdürlüğü ile ikamet arasındaki güzergahlasınırlıdır.

  • Anneler Günü nedeniyle çiçekçi dükkânları kısıtlamalardan muaf olacaklar mıdır?

Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleriarasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir. Çiçeksatışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir.

  • Kısıtlama süresince havalimanları, otogarlar ve tren garlarında bulunan işletmeler açık olacak mıdır?

Havalimanı, gar, liman, terminal gibi yerlerde bulunan iş yerleri, kendi sektörleri için belirlenen genel kurallara tabidirler.Bu kapsamda belirli koşullara ve sürelere tabi olarak açık olabilecek olan yeme-içme yeri, market gibi yerler, belirlenensüre ve koşullara uymak kaydıyla açık olabilecekler, diğer iş yerleri ise kapalı olacaklardır.

  • Son günü 30 Nisan 2021 Cuma günü olan SGK prim borçlarının ödenebilmesi için herhangi bir muafiyet tanınacakmıdır?

İşverenlerin, esnafın, genel sağlık, isteğe bağlı ve primini kendi ödeyen diğer sigortalıların; 2021 yılı Mart ayına aitsigorta primleri ile yapılandırılan SGK prim borçlarının 2.taksit ödemelerinin son tarihinin 30 Nisan 2021 olmasınedeniyle, tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü prim borcunu ödemek isteyen işveren, esnaf vediğer sigortalılar durumlarını belgelemek ve SGK müdürlüğü güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkmakısıtlamasında muaf tutulacaktır.

  • İleri yaş grubundaki kişiler ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler sokağa çıkma kısıtlamasındanmuaf mıdırlar?

Beslenme/temizlik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen ileri yaş grubundaki kişiler ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı verefakatçiler; bakıma muhtaç kişinin sağlık raporunu ibraz etmek ve muafiyet nedenine bağlı olarak zaman vegüzergahla sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.

  • Sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetleri şehirlerarası seyahat izni anlamına gelmekte midir?

Genelgemiz kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren her türlü vasıtayla yapılacak olanşehirler arası seyahatler, ancak zorunlu hallerin varlığı halinde seyahat izin kurullarından izin alınması şartına tabidir. Bu doğrultuda; muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olan (genel niteliği bulunmayan)sokağa çıkma kısıtlamalarına dair muafiyeti bulunan kişilerin yapacakları şehirler arası seyahatleri de izne tabidir.

  • İkameti ve iş yeri farklı şehirlerde olan işçiler şehirlerarası seyahat iznine tabi midir?

Kişilerin ikamet ettikleri vilayetlerle çalıştıkları vilayetlerin farklı olduğu ve işe geliş gidişin düzenli olarak günlükyapıldığı İstanbul-Gebze, İstanbul-Çorlu/Çerkezköy, İstanbul/Yalova, İzmir-Manisa, Kütahya-Uşak ve benzerisınır/komşu olan illerde, İl Hıfzıssıhha Kurullarının bu konuda alacakları kararlar doğrultusunda işçi servisleri ileyapılan yolcu taşımacılığı faaliyetleri şehirler arası seyahat iznine tabi olmaksızın yapılabilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir