Sayın Milli Eğitim Bakanım

1968 yılında Bolu’nun Kıbrıscık İlçesinin Bölücekkaya adlı dağ köyünde doğdum. İlkokulu 5 sınıf bir arada, ortaokulu Kıbrıscık ilçesindeki 40-60 kişilik sınıflarda, liseyi Bolu EML‘nin elektrik bölümünde bitirdim. Üniversiteyi İstanbul’da 10 metrelik yüksek tavanlı, hiç ısınmayan, tarihi, Alman yapımı binada, Marmara Teknik Eğitim Fakültesi, elektrik bölümünde tamamladım (1985-89).

1989 yılında ilk görev yerim Edirne-Uzunköprü EML idi. 1990 yılında İzmir Gaziemir Ulaştırma Okulunda 3 ay eğitim aldıktan sonra Tokat-Erbaa EML’ye öğretmen olarak görevlendirildim. Burada 12 ay çalışıp Uzunköprü EML’ye döndüm. 1991 yılının ekim ayında evlilik nedeniyle, eş durumu tayini yaptırıp Manisa EML’de çalışmaya başladım…

1995 yılında babam aniden vefat edince Bolu EML’ye tayin istedim. Bu okulda 12 yıl uzman elektrik öğretmeni, elektronik alan şefi olarak çalıştım. 2007 yılında CIA/Gladyo/FETÖ kuklası sahte Müslümanların entrikalarıyla M…. EML’ye tayin edildim. Burada 8 ay çalışıp yurtdışı öğretmen seçim sınavına başvurdum ve 5 yıl, KKTC’de bulunan iki EML’de elektrik, elektronik, bilgisayar ile ilgili dersler, kurslar verdim…

2013 yılında kömür diyarındaki D….. MTAL’e kendi isteğimle tayin oldum. Bu okulda 1,5 yıl öğretmen olarak çalıştım. İlçedeki lisede CIA/Gladyo/FETÖ kuklası sahte Müslümanların hakim olduğu bir ortam vardı. Seviye bulamadım… Okul Müdürlüğü sınavına müracaat edip K…. MTAL’de idareciliğe başladım. O dönemde bu okulda da CIA/Gladyo/FETÖ kuklası sahte Müslümanların hakimiyeti söz konusu idi. 4,5 yıl onlarca iftira, engelleme, çelmelemeye rağmen örnek, inovatif, projeci, üretici, öncü bir okul ortaya çıkardım. Hazırladığım proje, protokol ve sunumlarla 250 firma, dernek, vakıf, kurum, kuruluş ve şahıstan okula araç-gereç tedariki sağladım. Okulun elektrik, su, ısınma giderlerini yüzde 50-70 oranında azalttım. MEB MTEGM projelerimi tüm Türkiye’ye örnek olarak bildirdi.

DDE yapmadan DDE parası talep eden, PBO yapmadan PBO parası talep eden, sık sık izin/rapor alan, okulun gelişimine katkı yapmayan, derslere düzenli girmeyen, projelere omuz vermeyen, öğretmenlik yapamayacak derecede ruhi/sağlık sorunları olan kitlenin iftiraları, ana derslere çoğunlukla ücretli öğretmenlerin girmesi, yardımcı personelin kısıtlı olması vb. sebebiyle 2019 yılında K…. MTAL’den ayrılıp D….. MTAL’e idareci olarak geçtim…

D….. MTAL’in alt yapısını geliştirmek, döner sermaye üretimini artırmak, projeler yazmak, okulun web sitesini ilçede, ilde, ülke çapında ilk 100 arasına taşımak, dergi çıkarmak, kitap yazmak, atölyeleri modernize etmek, kütüphaneyi verimli hale sokmak, FKB laboratuvarı açmak için hemen hemen hiç izin kullanmadan 2 yıl çalıştım. Bu okula da 160 firma, dernek, vakıf, kurum, kuruluş ve şahıstan araç-gereç desteği tedarik ettim… Kurumu endüstri 4.0’ın şartlarına uygun seviyeye yaklaştırdım…

Lisede görev yapan öğretmenlerin yüzde 80’i hiçbir çalışmaya omuz vermediler. İlçenin eğitiminde, idaresinde yönetici konumunda olan, girdiği hiçbir sınavda muvaffak olamamış kişiler sürekli olarak yıldırı (mobbing), saldırı, aşağılama, yok sayma, küçümseme, karalama, kötüleme içinde ilerlediğinden 16 Eylül 2021 tarihinde 32 yıllık kamu görevime noktayı koyup emekliliğimi istedim.

32 yıllık meslek yaşantıma 63 de kitap sığdırdım. Sürekli olarak yenilik peşinde giden bir çizgide ilerledim. Halen Ankara’da bulunan özel bir meslek lisesinde bu ülke için didinmeye devam ediyorum.

Siz bir profesörsünüz. Özgeçmişinizi okudum. Zor şartlarda okuyarak akademisyen olmuşsunuz. Bu ülkenin olumlu-olumsuz şartlarını çok iyi analiz ettiğinizi görüyorum. Zonguldak İlindeki Üniversitede rektör olarak görev yaparken ulaşılması zor işlere imza attınız.

Netice itibariyle, Türkiye’nin eğitimde yükselmesi için ilk evvela 81 vilayetin ve 930 ilçenin Milli Eğitim Müdürlerinin, müdür yardımcılarının, şube müdürlerinin “donanımlı, bilgili, kültürlü, algısı yüksek, projeci, objektif kişiler” arasından seçilmesi gerektiğini düşünüyorum…

Allah rızası için bilgisiz, görgüsüz, mobbing çizgisinde ilerleyen, hiçbir sınavı kazanamadığı halde amir olmuş, CIA/Gladyo/FETÖ kuklası sahtekarlara yıllarca destek vermiş zatları çemberin dışına çıkarınız… Bu ülkeyi “gerilikten” ancak eğitim ve bilim kurtarabilir…

Ali Özdemir
(Eğitimci/Yazar)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir