Nitelikli Öğretmenler Artmalı

32 yıl öğretmenlik yaptım. Anadolu’nun çeşitli il ve ilçelerinde bulundum. Halen özel sektörde çalışmaya devam ediyorum. Mesleki yeterliliklerimi artırabilmek, sürdürülebilirlik noktasında başarılı olabilmek için de çeşitli konularda bilgi veren 60 civarı kitap yazıp topluma sundum…

Nitelikli Öğretmenler Artmalı

Eğitimin öğretmenlik ve yöneticilik pencerelerini gözlemleme imkânım oldu. Hiçbir anlamı olmayan, ülkeye bir katkısı görülmeyen onlarca, hatta yüzlerce yöntem, strateji ve proje ile boğuştum. Son 30 yılda belki 30 kere eğitim-öğretim sistemi sil baştan düzenlendi. Milletin milyarlarca doları heba edildi.

81 vilayetin, 930 ilçenin milli eğitim müdürlerinin, valilerinin, kaymakamlarının eğitim noktasındaki vizyonu (anlayışı) endüstri 4.0 seviyesine gelmeden aşama kaydetmemiz zor görünüyor.

32 yıl boyunca çalıştığım ilçe ve illerde ödüllendirilen, öne çıkarılan, pohpohlanan öğretmenlerin çoğunlukla yetersiz, donanımsız, liyakatsiz olduğuna şahit oldum.

Önü açılanların çoğu “onun yeğeni, şunun torunu, bunun arkadaşı, filanca sendikanın üyesi, feşmekanca camianın mensubu” şeklinde idi.

1989 yılından 2021’e bilimde, teknolojide, pedagojide, yönetim anlayışlarında yüzlerce gelişme, yenilenme oldu. Ama ben mesleki bakımdan hiç sınava tabi tutulmadım. Bilgi seviyem ölçülmedi… AB’nin ileri ülkelerinde öğretmenler 4-5 yılda bir bilimsel, ruhsal, kültürel testlerden geçiriliyor. Yetersiz olanlar meslekten çıkarılıyor.

Konuşamayan, yazamayan, ruhsal sorunları olan, görevini yapmayan, eğitemeyen 10 kadar öğretmenin meslekten uzaklaştırılması için ilgili birimlere raporlarımı yazdım. Ancak, bunların yüzde 90’ına yaptırım uygulanmadı. Siyasetçiler, sendikacılar devreye girerek niteliksizlerin sistemde kalmasını sağladılar.

Bipolar bozukluk, şizofreni, bilimsel yetersizlik, görememe, duyamama, asosyal özellikler taşıma gibi sorunlar karşıma çıktı. Ancak bu zatlar meslekten uzaklaştırılamadı.

Kamuda işe başlayan bir kişi 30-40 yıl kendini yenilemeden çalışabiliyor. Özel sektörde bu noktada daha hassas davranılıyor. Kuruma zarar verenler daha alt seviye işlere yönlendiriliyor.

Kamu bünyesinde çalışmaktan ötürü bir şikâyetim yoktur. Lakin çürük, yetersiz elemanların ayıklanması şarttır. Nitelik artmadan öğretmenler günü kutlamak pek içime sinmiyor.

Konu ile ilgili iki de video sunayım…


Ali Özdemir
(Eğitimci/Yazar)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir