Durum…

İsrail terörist bir devlettir. Bu ülke hukuk/adalet tanımaz. İnsan haklarına saygısızdır. Arkasında baş terörist ABD vardır.

Durum...

7 milyonluk İsrail dünya çapında güç haline gelmiş olan (tröst) Yahudi zenginleri arkasına almıştır.

Google, Microsoft, Facebook, Instagram, Twitter, Shell, Mobil, Total, Exon, Amazon, Intel, Microchip, Coca Cola, Pepsi, Roche, Bayer, Pfizer, Mercedes, BMW, Volkswagen, Monsanto vb. Yahudilerin elindedir.

Yazılı ve sözlü medya ile Holywood tamamen Yahudi yönetmenlerin ve odakların tekeline girmiş vaziyettedir.

TV ve sinemalarda gösterilen ahmak filmlerin hemen hemen tümünün önde gelen kadın/erkek oyuncuları, yönetmenleri Yahudi’dir. Başka dinden olanların, hele ki Müslümanların zirveye çıkması ya da orada durması her zaman engellenir.

7 milyonluk İsrail’in yıllık bilimsel makale ve patent (buluş) sayısı 57 Müslüman ülkeden daha çoktur.

Dünya üzerindeki 500 büyük şirketin 410 kadarı Yahudilerin elindedir. Geriye kalan 90 civarı şirket de Yahudilerin firmalarından mal/bilgi almadan iş yapamaz.

Müslümanlar bilimi, okumayı, çalışmayı unuttukları için sesleri çok çıkamaz… Ne zaman ki bilimciler topçu, popçu, köçek tayfasından daha değerli / saygın hale gelir o vakit İsrail istediği gibi davranamaz.

Ali Özdemir
(Eğitimci/Yazar)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir