DSİ Devrek İşletme Başmühendisliği

Devlet Su İşleri Devrek İşletme Başmühendisi Kimdir?

DSİ Devrek İşletme Başmühendisliği

Nuray ŞAHBAZ
İşletme Başmühendisi

Devrek İşletme Başmühendisliği Telefon ve Adres Bilgileri

  • Adres: Merkez Mah. 19 Mayıs Cad. No:50 Çaydeğirmeni /Devrek
  • E-Posta: dsi232@dsi.gov.tr
  • Telefon: 0 372 594 54 90
  • Fax: 0 372 594 54 93

Devrek İşletme Başmühendisliği Görev ve Yetkiler:

İşletmeye açılan tesislerin (sulama, kurutma, taşkın, bina vb.) yasalara tüzük, yönetmelik, talimat, rehber ve genelgelere uygun olarak işletilmesini sağlamak,

DSİ’nin mülkiyeti ve tasarrufu altındaki alanları tespit etmek ve bul alanlara vaki tecavüzleri ve tesislere yapılan müdahaleleri önlemek, sulamada kullanılan suyun kirlenmesini önleyici tedbirler almak,

DSİ dışı kuruluşlar ve tesisten yararlananlarla işbirliği yapmak, sulama birlikleri, sulayıcı grupları ve kooperatiflerin kurulması ve gelişmelerini teşvik etmek, işletme ve bakım hizmetlerinin bu kuruluşlara devrini sağlamak,

Tesislerdeki inşaat noksan ve yetersizliklerinin giderilmesi için gerekli önlemleri almak, girişimlerde bulunmak,

Sulama mevsiminden önce sulayıcı bilgi formlarının toplanmasını değerlendirilmesini ve genel sulama planlamasını yapmak,

Makine ve ekipmanların çalışma programını hazırlamak, çalışmaları kontrol etmek,

Sulama şebekesinde mevcut su haklarına ait bilgileri derlemek,

Sulama/Kurutma alanlarındaki taban suyu seviyelerini ve kalitelerini izlemek, sorunları tespit ederek alınması gerekli tedbirleri ilgili ünitelere iletmek,

İşletme ve bakımla ilgili personel, araç, gereç vb. ihtiyaçları tespit etmek ve teminine çalışmak, personel eğitimini sağlamak,

DSİ’nin mülkiyeti ve tasarrufu altında bulunan rezervuarlarda su ürünlerinin geliştirilmesi faaliyetlerini düzenlemek,

İşletmeye açılan tesislerde bitkisel kaplama ve ot kontrolü çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,

Bakım-onarım çalışmalarına esas olacak günlük, aylık ve yıllık kontrolleri yapmak, görülen aksaklıkların giderilmesine çalışmak, yıl içinde ihtiyaç duyulan yeni işlerin programa alınması için girişimlerde bulunmak.

Şube Müdürünün ilgili görerek vereceği diğer görevleri yapmak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir