Devrek Vergi Dairesi Müdürlüğü

Devrek Vergi Dairesi Müdürü Kimdir?

Devrek Vergi Dairesi Müdürlüğü

Erkan GÖÇMEN
Vergi Dairesi Müdürü

Devrek Vergi Dairesi Müdürlüğü Telefon ve Adres Bilgileri

  • Adres: Yeni M. Cumhuriyet Alanı No:8 Kat 1 Devrek
  • E-Posta: devrekvd@gelirler.gov.tr
  • Telefon: 0 372 556 1934
  • Fax: 0 372 556 1193

Devrek Vergi Dairesi Müdürlüğü Görev ve Yetki

Vergi daireleri, vergi kanunları ve özel kanunlar ile bu kanunlara dayanılarak Maliye Bakanlığınca belli edilen kamu gelirleri ile ilgili mükellefi tesbit, tarh, tahakkuk, tecil, tahsil, terkin, ödeme, iade ve muhasebe işlemlerini yürütür.

Bu işlemlere ilişkin olarak vergi dairesi veya mükelleflerce yaratılan ihtilaflarla ilgili olarak, yargı merciinezdinde Hazineyi temsilen dilek ve savunmalarda bulunması, gerektiğinde itiraz ve temyiz edilmesi, izlenmesi ve sonuçları ile ilgili işlemler de vergi dairelerince yerine getirilir.

Devlete ait menkul ve gayrimenkul malların satış, taksit, borçlanma ve kira bedelleri ile ecrimisil,bedelmisil, tavizat bedeli ve benzerlerinin tahsilat safhasına ilişkin işlemlerinin vergi dairelerince yürütülmesine Maliye Bakanlığınca karar verilebilir.

Yukarıda yazılı olanlar dışında kalan ve çeşitli kanunlarda belirtilen Devlet gelirlerinin de tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleri vergi dairelerince yürütülür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir