Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

Devrek Tarım ve Orman Müdürü Kimdir?

Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü

Rıfat VERİM
İlçe Tarım ve Orman Müdürü

Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Telefon ve Adres Bilgileri

  • Adres: İsmet Paşa Mah. İnönü Cad. Kaymakamlık Binası Kat:-Devrek/Zonguldak
  • E-Posta: devrek@tarim.gov.tr
  • Telefon: 03725561121
  • Fax: 03725569092

Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri :

– Her yıl çiftçi bilgilerinin (arazi, ekim, dikim ,araç , ekipman vb.) yer aldığı Çiftçi Kayıt Sistemi dosyalarını kabul etmek ve Tarım Bilgi Sistemine işlemek, kontrol etmek.

-Bakanlığımızca belirlenen çiftçi desteklemelerinin yayımını yapmak, başvurularını almak, takibi ve kontrollerini yaparak yine sisteme girilmesi ile icmallerinin oluşturulmasını sağlamak. Bu desteklemelerin başlıcaları Mazot-Gübre Desteklemesi, İyi Tarım Uygulamaları Desteklemesi, Sertifikalı Fidan-Tohum Desteklemesi, Fark ödemesi Desteklemesi, ÇATAK Uygulama Desteklemesi, Yem Bitkileri Desteklemesi

-İlçenin bitki örtüsü ve hastalık/zararlılarını tespit ederek bir sonraki yılın bitki koruma programını oluşturmak ve Bakanlığa sunmak,

-Bitki koruma programı çerçevesinde tarım alanlarını kontrol ederek tespit yapmak, bilgilendirme yapmak, ilaçlı mücadele gerekiyor ise ilan vermek, gerekli mücadeleyi yapmak/yaptırmak , zararlı tespiti için tuzak kurmak, kontrol etmek, numune almak

-Birim alandan daha fazla veya daha yüksek kalitede verim elde etmek için demonstrasyon kurmak, çiftçilerimizi bilgilendirmek,

-Zirai ilaç kullanımını azaltmak, dolayısıyla faydalı ve sürdürülebilir mücadele yöntemlerini uygulamak, teşvik etmek (Entegre mücadele, Biyolojik mücadele, Eküy vb.)

-Doğal afetler sonucunda tespit çalışmaları yapmak , sonuçları bildirmek, afetten zarar gören çiftçilerle ilgili desteklemelerde gerekli duyuruları yapmak , icmalleri düzenlemek ,

-Gübre satış bayilerini, bitki koruma ürünü satan işyerlerini , fidan satış yerlerini denetlemek

-Hayvan mevcudu ve potansiyel hastalık durumuna göre hayvan hastalıkları ile mücadele programını oluşturmak, sunmak

-Mücadele programı çerçevesinde gerekli aşılama, test ve taramaları yapmak

-Hayvan sevklerini kontrol etmek

-Hayvan hareketleri , ölüm , doğum vb. konularla ilgili olarak hayvan ve işletme mevcutlarını sürekli güncel tutmak

-Çıkan-sönen hayvan hastalıklarını kontrol etmek, gerekli mercilere bilgi vermek

-Evcil hayvanlarla ilgili ısırık vakalarında gerekli müşahade işlemlerinin gerçekleşmesini sağlayarak ilgili sağlık kurumunu bilgilendirmek,

-Göçer hayvan güzergahlarının belirlenmesine yardımcı olmak, İl Hayvan Sağlık Zabıtasının aldığı kararları uygulamak

-Bakanlığımızın hayvancılık desteklemelerinin yayımını sağlamak, kontrol ederek oluşturmak

-Gıda ile ilgili işyerlerinin işletme izinlerini vermek, gıda denetimi yapmak ve bunları sisteme işlenmesini sağlamak

-TAPDK (Tütün Alkol Piyasası Denetleme Kurumu) sekretarya işlemlerini gerçekleştirmek

-Su ürünleri ile ilgili gerekli kontrolleri yapmak

-Tarım arazilerinin satış-devir işlemlerinde kontrol etmek, izin vermek

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir