Devrek İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Devrek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kimdir?

Devrek İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Murat KEKLİK
Vakıf Müdürü

Devrek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Telefon ve Adres Bilgileri

  • Adres: Eski Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı Özel İdare Sitesi No:15, 67800 Devrek/Zonguldak
  • E-Posta: devreksydv@gmail.com
  • Telefon: 03725567702
  • Fax: 03725567702

Devrek İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Görev Tanımı

Vakıf Başkanına karşı sorumlu olarak mevzuat ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü düzenlemeleri çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının faaliyetlerini yürütür ve koordine eder.

Vakıf Müdürünün Vakfın Hizmet alanına yönelik görevleri:

1- Mütevelli Heyeti gündemini hazırlamak veya hazırlatmak, sekretarya görevini planlamak ve uygulamak,
2- Yardım taleplerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili iş ve işlemleri planlamak, organize etmek.
3- Belirli zaman aralıklarında yapılacak incelemelere göre, durumu değişen hanelerin incelenmesini sağlamak.
4- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinin görev alanında olan sosyal inceleme kapsamındaki hane ve çevre incelemelerinin takibini ve denetimini yapmak.
5- Yardım dağıtımının organizasyonunu yapmak ve nezaret etmek.
6- Vatandaşların istek ve şikâyetleri ile ilgili karşılıklı görüşmeleri gizlilik ilkesine uygun olarak yapmak ve gereği halinde vakıf başkanına raporlamak,
7- Vakıfla ilgili kanun, yönetmelik, genelge, genel yazı gibi düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak ve ilgililere bilgi vermek,
8- Genel Sağlık Sigortası kapsamında gelir testi işlemlerinin ilgili mevzuatta belirtilen şekilde ve süre sınırları içerisinde sonuçlandırılarak SGK’ya bildirilmesini sağlamak.

Vakıf Müdürünün Vakfın muhasebesi ve mali yükümlülüklerine yönelik görevleri:

1- Vakıf Muhasebesinin ilgili mevzuata uygun ve düzenli bir şekilde tutulmasını ve muhafazasını sağlamak,
2- Vakıfta muhasebeci bulunmaması durumunda ilgili görevi yapmak ya da yaptırmak,
3- Vakfın vergi ve yasal yükümlülüklerine ilişkin tahakkuk ve ödeme işlemlerini yaptırmak ve takip etmek,
4- Resmi kurum/kuruluşlara verilmesi gereken her türlü beyanname, bildirge ve diğer mali tabloları tam ve doğru olarak düzenlenmesini, yasal süresi içinde ilgili yerlere verilmesini sağlamak ve takip etmek,
5- Vakfın aylık mali durumunu gösteren raporu Mütevelli Heyetine sunmak.

Vakıf Müdürünün Vakfın genel idaresine yönelik görevleri:

1- Vakıf personelinin çalışmalarını takip ederek uyum içinde ve verimli olarak görevlerini yapabilmeleri için aralarında iş bölümü yapmak, hizmet içi eğitimlerini sağlamak ve gerekli tedbirleri almak,
2- Personelin izin işlerini planlamak ve Vakıf Başkanının onayına sunmak,
3- Personelin özlük dosyalarını tutmak ve işlemlerini takip etmek,
4- Vakfın ihtiyacı olan malzemenin mevzuata uygun olarak satın alınması, kaydının tutulması ve en verimli bir şekilde kullanılması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak
5- Vakıf başkanı tarafından verilen vakfın hizmet alanı ile ilgili benzeri işleri yapmak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir