Devrek İlçe Özel İdare Müdürlüğü

Devrek Özel İdare Müdürü Kimdir?

Devrek İlçe Özel İdare Müdürlüğü

İlyas AÇIK
İlçe Özel İdare Müdürü

Devrek Özel İdare Müdürlüğü Telefon ve Adres Bilgileri

  • Adres: İsmetpaşa Mahallesi Cumhuriyet Alanı Hükumet Konağı Kat:2-Devrek/Zonguldak
  • E-Posta: devrekozelidare@gmail.com
  • Telefon: 03725561018
  • Fax: 03725561519

Devrek İlçe Özel İdare Müdürlüğü Görevleri

1- Gelir—Gidere ilişkin tahakkuk cetvellerinin ve evraklarının hazırlanması,
2- Sayman mutematli iş ve işlemleri (Banka iş ve işlemleri, kişi borçları, emanet hesap ve işlemleri ile icra işlemleri takibi) yürütmek,
3- Kira, cezalar, ruhsatlar ve gelire ilişkin her türlü tahsilatların takibi ve tahsili ile geri alınacak paraların tahsili işlemlerini yapmak,
4– Şartname bedellerinin tahsili, kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payı takibi ve tahsilini yapmak,
5– 4916 sayılı Kanun uyarunca hazine arazilerinden alınacak %25 payın takibi ve gereğince yapılacak her türlü ihale iş ve ilemleri yapmak,
6– 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gereğince yapılacak her türlü ihale iş ve işlemleri yapmak,
7– Taşınır Malların envarterlerin hazırlanması ile ilgili tüm görevleri yapmak,
8– İlçe Özel İdaresinin brifing dosyalarının hazırlanması ve güncellenmesi,
9– Kaymakam konutlarının ihtiyaçları bakım ve onlarım işlemlerini yürütmek,
10– Bütçe hazırlanması, kesin hesaplar, aylık hesapların düzenlenmesi ve ödenek takipleri iş ilemlerini yürütmek,
11– Köy yardımları, bilgi edinme, istatistik ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
12– Takibi gereken aylık işleri yürütmek,
13– İlçelerdeki ruhsatlarla ilgili iş ve işlemler yürütmek ve görüş bildirmek,
14– İl Özel İdare Kanun gereği ileçelerdeki cezai işlemleri yapmak,
15– İlçe Özel İdare bünyesindeki her türlü mali işleri yapmak,
16– İl Özel İdaresinin teşkilat şemasındaki birim müdürlükleri ile koordineli olarak ilçedeki işlemlerin takibi, kontrolü ve ilçe ile ilgili işlerin yapılmasını sağlamak,
17– İlçe Kaymakamının uygun görmesi halinde Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
18– İç kontrol standartlarına uyum çerçevesinde birim ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,
19– Birim performans programı ve birim faaliyet raporunu hazırlamak,
20– İlçe Kaymakamı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısının verdiği iş ve işlemleri mevzuatına göre yapmak.

Köye Yönelik Hizmetler

1– Köy yerleşim yerleri, yol, içme suyu ve kanalizasyon işleri, İçme suyu yapım ve onarım işlerin de verilen görevleri yapmak,
2– İl Özel İdaresinin teşkilat şemasındaki birim müdürlükleri ile koordineli olarak ilçedeki işlemlerin takibi, kontrollü ve ilçe ile ilgili işlerin yapılması.

Kaynak: İl Genel Meclisinin 02.07.2014 tarih ve 133 sayılı kararın 17. sayfasıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir