Devrek İlçe Nüfus Müdürlüğü

Devrek Nüfus Müdürü Kimdir?

Devrek İlçe Nüfus Müdürlüğü

Sabahi DEMİRCİ
İlçe Nüfus Müdürü

Devrek İlçe Nüfus Müdürlüğü Telefon ve Adres Bilgileri

  • Adres: İsmetpaşa Mahallesi Cumhuriyet Alanı Hükümet Konağı Kat:2-Devrek/Zonguldak
  • E-Posta: devrek67@nvi.gov.tr
  • Telefon: 03725560363
  • Fax: 03725560363

DEVREK İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ

İlçe nüfus müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Görev çevresi içerisindeki nüfus, vatandaşlık, evlendirme ve adrese ilişkin işlemleri mevzuat çerçevesinde düzgün bir biçimde yürütmek,

b) Nüfus olaylarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi, yasalara uygun şekilde aile kütüklerine işlenmesi ve her yıl sonunda özel kütük haline getirilmesini sağlayarak muhafaza edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

c) Görev çevresindeki nüfus olaylarını izleyip kütüklere geçirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak,

ç) Cezai kovuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malûl olan evlilikleri o yerin Cumhuriyet savcılığına bildirmek,

d) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda belirlenen esaslara göre kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi veya bilgi vermek,

e) Devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri uygulamak,

f) Nüfus müdürlüğünün denetimine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri mevzuata uygun biçimde, zamanında yapmak,

g) Nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak,

ğ) sürücü belgesi, umuma mahsus pasaport, kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart düzenlemek,

h) Nüfus müdürlüğüne gönderilen ödeneklerin kullanılması, tahakkuku ve taşınır iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.

ı) Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.

İlçe nüfus müdürünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Hizmetlerin yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

b) Nüfus kütüklerinin düzgün bir şekilde tutulmasını, güncelliğini ve muhafaza edilmesini sağlamak, tutanak ve dayanak belgelerini onaylamak,

c) İlçe nüfus müdürlüğünü temsilen mahkemelerde bulunmak veya yerine bir memuru görevlendirmek,

ç) Memurlar arasında işbölümü yapmak, çalışmalarını izlemek ve denetlemek, d) Denetim raporlarını değerlendirmek ve gereğini yapmak,

e) Kendisine bağlı personelin atanmasına ilişkin tekliflerde bulunmak,

f) Personele yetkisi içindeki disiplin cezasını vermek, daha ağır cezalar ile taltif ve takdirname için teklifte bulunmak,

g) Personelin özlük işlem dosyalarını tutmak.

ğ) İdari para cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.

h) Tahakkuk, ayniyat ve diğer işleri yapmak.

ı) Nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinde Kaymakamın danışmanlığını yapmak,

i) Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir