Devrek Milli Emlak Şefliği

Devrek Milli Emlak Şefi Kimdir?

Devrek Milli Emlak Şefliği

Muhammet ÖZTÜRK
Milli Emlak Şef Görevlisi

Devrek Milli Emlak Şefliği Telefon ve Adres Bilgileri

  • Adres: İsmetpaşa Mahallesi Cumhuriyet Alanı Hükümet Konağı Kat 3-Devrek/Zonguldak
  • E-Posta: ozturk.muhammet@csb.gov.tr
  • Telefon: 0 372 556 2692
  • Fax: 0 372 556 2971

Devrek Milli Emlak Şefliği Görevleri:

Özel kanunlarla verilen yetkiler dışında, Hazine malları konusunda genel yetkili kuruluş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’dür. Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101’inci maddesinde belirtilmiştir. 25.07.2018 tarih ve 129554 sayılı Bakanlık Onayı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğü Taşra Birimleri Kuruluş ve Görev Yönergesine göre, Milli Emlak Müdürlüğü bulunmayan İlçelerde Milli Emlak işlemleri, doğrudan Kaymakama bağlı Milli Emlak Şefliğince yürütülür.

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, tahsisi, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ön izin ve kullanma izni verilmesi ile ecrimisil ve tahliye işlemleri ile Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin hizmet dışı kalan taşınırlarının satışını ilgili Kanun, Yönetmelik ve Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre yapmak Milli Emlak Şefliğinin görevleri arasındadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir