Devrek İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği

Devrek Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Kimdir?

Devrek İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği

İlyas AÇIK
Birlik Müdürü

Devrek Köylere Hizmet Götürme Birliği Telefon ve Adres Bilgileri

  • Adres: İsmetpaşa Mahallesi Cumhuriyet Alanı Hükumet Konağı Kat:2-Devrek/Zonguldak
  • E-Posta: devrekozelidare@gmail.com
  • Telefon: 03725561018
  • Fax: 03725561519

DEVREK İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNİN GÖREVLERİ

a) Üye köy muhtarlıklarına kanunlarla verilmiş mecburi veya ihtiyari görev ve hizmetlerin yerine getirilmesine yardımcı olmak, koordinasyon sağlamak, kaynakları birleştirmek ve gerektiğinde hizmeti bizzat ifa etmek,
b) Tarım ürünlerinin üretim ve pazarlaması hariç olmak üzere İlçe ve köy halkının yararına olabilecek her türlü ekonomik, sosyal, kültürel, eğitimsel, sınai, ticari, zirai, sportif, turistik etkinlik, tesis ve hizmetleri yapmak veya yapanlara yardımcı olmak,
c) İlçenin ve üyelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlayacak her türlü sınai ve ticari kuruluşları kurmak, işletmek, ortak girişimde bulunmak, bu konularda diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,
ç) Mülki Hudutlar içerisinde yol, su, okul, lojman, sağlık tesisi, köy konağı, kanalizasyon ve bunlara benzer her türlü hizmet ve yatırımları yapmak ve yapanlara yardımcı olmak.
d) Köyün ve köylünün hizmetine yönelik Kamu Kurum ve Kuruluşların hizmetlerinin etkinliğini sağlamak, verimliliğini artırmak amacıyla ödenek yetersizliği durumunda, demirbaş eşya, tüketim malzemesi, hizmet aracı, hizmet binası ve lojman yapmak, mevcut bina ve lojmanları tamir, tadil ve tefriş etmek, hizmete yönelik araçların tamir, bakım ve onarım masraflarını karşılamak, akaryakıtlarını temin etmek.
e) İlçenin tanıtılması ve Birliğin yaptığı işlerin anlatılması için gerekli faaliyetleri yapmak, festivaller ve benzeri organizasyonlar düzenlemek, bu alanda ilgili mahalli idarelerle işbirliğinde bulunmak, yıllık, kitap, broşür, el ilanı, gazete ve benzerinin basımı için gerekli finansmanı sağlamak, okulların ve diğer kurumların bu yöndeki faaliyetlerini desteklemek,
f) Kaymakamlık Makamı ve bağlı büroları, birlik hizmet odaları, birliğe ait hizmet araçlarının ihtiyaçlarını karşılamak,
g) Kaymakamlık Makamı tarafından uygun görülen her türlü temsil, tören, ağırlama ve uygulama giderlerini karşılamak,
ğ) Doğal afet ve salgın hastalık gibi kriz dönemlerinde İlçe halkının yaşamının normale dönmesi için gerekli çalışmaları ve harcamaları yapmak,
h) Sosyal, kültürel ve eğitsel amaçlı yarışmalarda kaynak ve ödül temininde yardımcı olmak,
ı) Amaçlarını gerçekleştirmek için kamulaştırma yapmak, her türlü bağış ve yardımı kabul etmek,
i) Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer uluslararası fonlarla sağlanan finansmanla desteklenen projeleri ve ulusal kamu fonları ile desteklenen projelere başvuru yapma ve projelerin gerçekleştirilmesi amacı ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu niteliğine haiz meslek kuruluşları ve İlçenin ekonomik, ticari, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel, turizm ve sportif amaçlı gelişmesine yönelik faaliyette bulunan dernek ve vakıf gibi sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, projelerinin gerçekleştirilmesine yardımcı ve aracı olmak.
j) İlçede sporun geliştirilmesi ve gençlerin spora özendirilmesi amacıyla sporla ilgili tüm faaliyetleri desteklemek ve spor kulüplerine yardım etmek,
k) Birlik Meclisince, Birlik Başkanı ve Birlik Encümenine verilen yetkiye dayanılarak uygun görülen ve gerçekleştirilmesine karar verilen diğer her türlü faaliyette bulunmak, işleri yapmak ve projeleri gerçekleştirmek,
l) Yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek ve hizmetleri yapmak için personel istihdam etmek, her türlü araç-gereç, makine ve teçhizatını almak, organizasyon kurmak.
m) Kırsal kalkınmayı sağlamak için proje yapmak, yaptırmak ve uygulatmak,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir