Devrek İlçe Halk Kütüphanesi

Devrek Halk Kütüphanesi Sorumlusu Kimdir?

Devrek İlçe Halk Kütüphanesi

Hakan UZUN
Kütüphane Sorumlusu

Devrek İlçe Halk Kütüphanesi Telefon ve Adres Bilgileri

  • Adres: Cumhuriyet Alanı Özel İdare Sitesi Kat:4-Devrek-Zonguldak
  • E-Posta: kutuphane6701@kultur.gov.tr
  • Telefon: 03725561492

DEVREK İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MEMURLUĞU GÖREV VE YETKİLERİ

(1) Kütüphaneler aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Amacı doğrultusunda kütüphane materyali seçer, sağlar; kütüphanecilik teknik ve yöntemlerine uygun olarak düzenler ve kullanıcıların hizmetine sunar.

b) Kütüphane materyalini kütüphane dışında kullanılmak üzere ödünç verir.

c) Kullanıcılar tarafından aranan, ancak kütüphanede bulunmayan materyali sağlar ya da kullanıcıları bu materyalin bulunduğu kütüphanelere yönlendirir.

ç) Bulunduğu bölgenin kültürel, sosyal, tarihi ve ekonomik yapısı ile ilgili yerel derme oluşturur ve hizmete sunar.

d) Yerel girişimcilere ve yerel ekonomik gruplara bilgi gereksinmelerini karşılayacak bilgi hizmetlerinin organizasyonunu yapar.

e) Kullanıcı rehberliği ve danışma hizmeti verir.

f) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş veya kurulacak olan halka açık özel kütüphanelerin teknik iş ve işlemlerine rehberlik eder.

g) Tüm yaş grupları için sanatsal, bilimsel, eğitici ve kültürel etkinlikler düzenler, mevcut etkinliklere katılım ve destek sağlar.

ğ) Kütüphane hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla, çevresindeki diğer kamu kurumları, yerel yönetimler, eğitim, öğretim, kültür-sanat, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kişilerle işbirliği yapar.

h) Engelli, hasta, yaşlı ve eve bağımlı kişiler için uygun hizmetler sunar.

ı) Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı desteklemek amacıyla özel hizmetler sunar.

i) Derleme işlerini, yürürlükteki derleme mevzuatı hükümlerine göre yürütür.

j) Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda kütüphane hizmeti ile ilgili diğer görevleri yerine getirir.

(1) Kütüphaneler aşağıda belirtilen işlevleri yerine getirir:

a) Halkın bilgi edinme gereksinimini karşılar.

b) Bireysel ve yaşam boyu öğrenme çabalarını destekler.

c) Başta çocuklar olmak üzere, bölge halkında okuma kültürü ve kütüphane kullanma alışkanlığı yaratır ve güçlendirir.

ç) Toplumun bilgi okur-yazarlığı becerisi kazanmasını ve geliştirmesini sağlar.

d) Her düzeyde örgün ve yaygın eğitimi destekler.

e) Çocuk ve gençlerin zihinsel yaratıcılıklarını geliştirmelerini destekler ve bu yönde fırsatlar sağlar.

f) Öncelikle bulunduğu bölge olmak üzere, toplumun kültürel ve sosyo-ekonomik kalkınmasına destek sağlar.

g) Toplumda kültürel mirasa, sanata ve bilime karşı duyarlılık oluşturur ve bu bilincin geliştirilmesini sağlar.

ğ) Somut olmayan yerel kültür mirasının toplanması, düzenlenmesi, korunması, kullandırılması ve geleceğe aktarılmasına katkı sağlar ve sözlü geleneği destekler.

h) Kültürler arası diyalogu geliştirmeye katkı sağlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir